Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

"εισαγωγή στην ψηφιακή ζωή / digital life"

αναπαραγωγική περίοδος / breeding season


 ρουτίνα μάχης / battle routine


μοιραίο / fatal 


επιπλέοντα ψηφία / floating digits Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταβύθιση / Sinking

watercolours, coloured  pencils, markers, pencil