Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

η ματρούσκα στα όνειρά μου... εξακολουθητικώς / matryoshka insists on coming into my dreams
...
personal project in progress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καταβύθιση / Sinking

watercolours, coloured  pencils, markers, pencil